راهنمای جمع آوری نمونه جهت تست اسکاچ

ویژه مراجعین
portfolio image

این آزمایش برای بررسی وجود تخم انگل انجام می شود، بنابراین نیازی به جمع آوری نمونه مدفوع برای آزمایش نمی باشد. آمادگی های لازم : نمونه باید صبح زود پیش از اینکه بیمار اجابت مزاج یا استحمام کند تهیه شود. نحوه تهیه نمونه : یک قطعه 5 سانتی متری از چسب نواری (از طرف چسب دار آن) محکم به ناحیه مقعد چسبانده و فشار داده شود. سپس چسب روی لام شیشه ای که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار داده شده، چسبانده شود و بلافاصله به آزمایشگاه تحویل گردد.