راهنمای جمع آوری ادرار تمیز در خانم ها (کشت ادرار)

ویژه مراجعین
portfolio image

بهترین نمونه جهت تشخیص عفونت های ادراری، نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است. پیش از انجام آزمایش از نوشیدن مقادیر زیاد آب و سایر مایعات اجتناب نمایید. دست های خود را کاملا با آب و صابون به خوبی شسته و خشک نمایید. بهتر است درصورت امکان شب و پیش از نمونه برداری استحمام کنید. درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید. به هیچ عنوان دست های شما نباید با سطح داخلی ظرف ادرار و درب آن تماس پیدا کند. با یک دست چین های پوستی دستگاه تناسلی را از هم باز کرده و با دستمال یکبار مصرف اطراف مقعد و پیشابراه را از جلو به عقب تمیز کنید. این کار را دو بار تکرار نمائید. البته در هر بار تمیز کردن از یک دستمال جدید استفاده کنید و قبلی را دور بیندازید. درب ظرف کشت ادرار را با احتیاط باز کنید. پس از اینکه جریان ادرار شروع شد قسمت اولیه ادرار (دو ثانیه اول) را دور ریخته و بقیه ادرار را با حجم 30 میلی لیتر (حداقل نصف ظرف) جمع آوری کنید. درب ظرف را بسته و آن را به آزمایشگاه تحویل دهید. در صورتی که نمونه خارج از آزمایشگاه تهیه می کنید. لازم است سريعا به آزمایشگاه ارسال شده و تا آن زمان در جای خنک نگهداری شود.