دستور العمل جمع آوری نمونه مایع منی

ویژه مراجعین
portfolio image

آزمایش مایع منی به منظور تشخیص علت نازایی در مردان مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه باید ترجیحا در آزمایشگاه تهیه شود و چنانچه این امر ممکن نباشد نمونه باید در مدت زمان کمتر از 15 دقیقه به آزمایشگاه تحویل داده شود. در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری آن را به مسئول پذیرش اعلام نمایید. نمونه باید پس از 3 تا 5 روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه ای که پیش از 2 روز و پس از 7 روز نزدیکی جمع آوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست. وجود تب در خلال 3 روز پیش از انجام آزمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد. بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی، بدون استفاده از صابون و با دست کمی نمناک تهیه و در ظرف مخصوص که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده جمع آوری گردد. نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای آزمایش مناسب نیست. باید دقت شود تمام نمونه منی داخل ظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود باعث به دست آمدن نتیجه غیر واقعی خواهد شد. قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن آن دمای ظرف را به درجه حرارت بدن (37 درجه سانتی گراد) نزدیک کنید. از قرار دادن نمونه در حرارت های کمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتی گراد خودداری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آن را در دمای نزدیک به حرارت بدن (37 درجه سانتی گراد) نگهداری کنید. توجه: 1) نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از یک ساعت گذشته فاقد ارزش است. 2) از آنجائیکه آزمایش روی نمونه تازه مایع منی انجام و حرکت، مشکلات و ... در مورد اسپرم ها بررسی می شود، زمان نمونه گیری حتما باید با آزمایشگاه هماهنگ شود و بدون هماهنگی از قبول نمونه معذور خواهیم بود. تیم انجام دهنده آزمایش بایستی آماده بوده و قادر به انجام آزمایش باشند. لذا اگر نمونه گیری خارج از این زمان هماهنگ شده انجام شود، نیاز به نمونه گیری مجدد خواهد بود.