راهنمای آمادگی بیماران جهت آزمایش پرولاکتین

ویژه مراجعین
portfolio image

1. ترجیحا 4-2 ساعت ناشتا باشید. 2. حداقل طی 24 ساعت اخیر تماس جنسی یا نزدیکی و تحریک سینه انجام نشده باشد. 3. زمان مناسب جهت نمونه گیری برای آزمایش پرولاکتین ساعت 10 صبح به بعد و حداقل 2 ساعت بعد از بیدارشدن و برخاستن از خواب می باشد. 4. روز نمونه گیری از ورزش کردن و فعالیت بدنی سنگین خودداری شود. 5. در زمان نمونه گیری نباید استرس داشته باشید مثلا ایام امتحانات و... 6. قبل از نمونه گیری به مدت 30-20 دقیقه آرام و بدون استرس در جایی بنشینید. 7. در هنگام پذیرش، توضیحات فوق به بیمار داده می شود. چنانچه شرایط لازم را نداشته باشند، توصیه می شود آزمایش را در زمان مناسب دیگری انجام دهند. 8. آزمایش ممکن است نیاز به تکرار داشته باشد.