پذیرش

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

پذیرش و نمونه گیری، به عنوان دو بخش کلیدی و حساس در هر آزمایشگاه تشخیص طبی محسوب می شود که نحوه عملکرد این دو بخش می تواند نتایج سایر فرآیندهای دخیل در انجام آزمایش و عملکرد کلی آزمایشگاه را تحت الشعاع قرار دهد

 مسئول : خانم نیک شعار

همکاران : خانم دلاکه

             خانم حسامی

            خانم یاری

            خانم زینلی 

 

 

 این بخش از آزمایشگاه شفا شامل 5 باجه برای پذیرش و یک باجه جهت ارائه راهنمایی های لازم به مراجعین محترم به منظور آگاهی از شرایط انجام آزمایش و شرایط نمونه گیری، آماده خدمت رسانی به آنها هستند. پرسنل این بخش با دقت و سرعت عمل بالا اقدام به پذیرش مراجعین محترم آزمایشگاه کرده و تمام تلاش خود را برای جلب رضایت آنها به کار می برند. همچنین، پرسنل این بخش آگاهی لازم در مورد نسخ بیمه، بیمه تکمیلی، انواع بیمه طرف قرارداد، اطلاعات مربوط به تمام تست های پذیرش شده و شرایط ویژه هر تست را دارند. بخش پذیرش به دستگاه نوبت دهی هوشمند مجهز است که مراجعین پس از دریافت نوبت توسط سیستم مذکور فراخوانده شده و طبق نسخ مربوطه آزمایش های درخواستی پذیرش می شوند. پس از انجام پذیرش، مراجعین محترم جهت پرداخت هزینه ها و دریافت رسید به صندوق راهنمایی شده و با دریافت قبض از تاریخ جوابدهی مطلع می شوند. نسخ پذیرش شده تا آخر وقت همان روز مجدداً بررسی می شوند تا از هر گونه خطای احتمالی جلوگیری شود. همچنین، سیستم های آنلاین پذیرش به سایت های طرف قرارداد و بیمه تکمیلی متصل بوده و صحت اطلاعات بررسی می شود. مراجعین پس از دریافت قبض، به بخش نمونه گیری فراخوانده شده تا به ترتیب نوبت با رعایت شرایط ویژه هر آزمایش نمونه گیری انجام پذیرد. در این بخش 13 پرسنل با مدارک کارشناسی رشته های مرتبط مشغول به فعالیت هستند.