بخش فنی عصر

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

استقرار دستگاههایی نظیر وایداس ، کوباس اینتگرا و ایمولایت موجب شده است تا پرسنل فنی مجرب عصر بتوانند دقیق ترین نتایج را در کمترین زمان ممکن برای مراجعین محترم محیا نمایند.

آقای رضایی : کارشناس آزمایشگاه

 آقای جعفری : کارشناس آزمایشگاه

خانم رنجبر : کارشناس آزمایشگاه

خانم صفار: کارشناس آزمایشگاه