راهنمای نمونه گیری جهت ادرار و یا کشت ادرار از اطفال

ویژه مراجعین
portfolio image

1. محل خروج ادرار را کاملا با آب و صابون بشوئید. سپس کاملا با آب معمولی شستشو دهید و صبر کنید تا خشک شود. 2. کیسه ادراری را متناسب با جنس کودک (دخترانه یا پسرانه)تهیه نموده، سپس آن را طوری که دست شما به سطح داخلی کیسه تماس پیدا نکند، باز کرده و بطور پاکیزه روی محل قرار دهید . 3. هر کیسه ادراری حداکثر 45 دقیقه می تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد. 4. چنانچه کودک را حمام برده و اینکار را انجام دهید بهتر است . 5. در هنگام خواب اتصال کیسه ادراری به اطفال آسانتر می باشد. 6. حدود 10 الی 15 سی سی ادرار که در کیسه جمع شد، سرآنرا تا کرده و درب آنرا ببندید و سریعاً به آزمایشگاه بیاورید. چنانچه به آزمایشگاه دسترسی نداشتید آنرا در یخچال قرار داده و حداکثر 6 ساعت بعد به آزمایشگاه منتقل نمایید. 7. لطفا فراموش نکنید کیسه ادراری دارای برچسب نام و نوع آزمایش باشد. درصورت هرگونه سوال با مسئول پذیرش یا نمونه گیری مشاوره نمایید.