انالیز اتومات میکروسکپی مایعات

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

با پیشرفت تکنولوژی تشخیص آزمایشگاهی همه روزه شاهد دستگاه های آنالیزی پیشرفته ای هستیم که می توانند کیفیت کار آزمایشگاه را به نحو قابل قبولی افزایش دهد. در این میان با همه گیر شدن دستگاه های آنالیز هورمون، بیوشیمی و هماتولوژی دیگر کمتر آزمایشگاهی است که از این دستگاه ها بهره ای نبرده باشد اما دستگاه آنالیز اتوماتیک ادرار دستگاهی است که به تازگی پا به عرصه آزمایشگاه ها گذاشته و با انالیز اتوماتیک ادرار بخش ادرار را نیز به گروه بخش های اتوماتیک آزمایشگاه ملحق کرده است. این دستگاه ها توان این را دارد که نمونه های ادراری را به صورت ماکروسکوپی و میکروسکوپی آزمایش کند و معمولا این دستگاه ها از دو قسمت ساخته شده که اول پارامتر های ماکروسکوپی بررسی می شود که به صورت تست های شیمیایی است و بعد از آن با استفاده از انالیز میکروسکوپی انجام می شود و نمونه ادرار از نظر تعداد سلول ها و عناصر موجود در ادرار بررسی می شوند

 اقای رضایی : کارشناس ازمایشگاه

خانم علی آبادی : گارشناس آزمایشگاه