دستورالعمل جمع آوری ادرار 24 ساعته

ویژه مراجعین
portfolio image

  • مستندات آزمایشگاه

نمونه ادرار 24 ساعته برای تشخیص بسیاری از بیماریها مخصوصا بیماریهای کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد و باید طی 24 ساعت دقیقا جمع آوری گردد. به همین منظور گالن هایی از سوی آزمایشگاه در اختیار شما قرار می گیرد. برخی از این گالن ها حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد است. نکته مهم این است که شما به هیچ وجه نباید این مواد را خالی کنید. برای جمع آوری ادرار 24 ساعته به هیچ عنوان از ظروفی غیر از ظرف هایی که آزمایشگاه در اختیار شما قرار می دهد استفاده نکنید. ضمنا رعایت مواد ذیل ضروری است : در ابتدای جمع آوری نمونه دفع ادرار را انجام داده و آن را دور بریزید. زمان را دقیقا یادداشت کنید (مثلا 7 صبح) به مدت یک شبانه روز (24 ساعت) یعنی تا ساعت 7 صبح فردا تمامی نوبت های دفع ادرار را در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار گرفته است جمع آوری کنید. در طول جمع آوری ادرار باید ظرف جمع آوری دور از دسترس کودکان و در جای خنک (ترجیحا یخچال) نگهداری شده و بلافاصله پس از اتمام کار به آزمایشگاه تحویل داده شود. این ظرف حاوی مواد نگهدارنده شیمیایی است از تماس داخل ظرف با دست و با هر نقطه دیگر بدن اجتناب شود. آخرین نوبت دفع ادرار باید راس همان ساعتی که جمع آوری ادرار شروع شده بود انجام و در ظرف مخصوص جمع آوری نمونه ریخته شود. اولین نمونه ادرار را بطور کامل دور ریخته و بعد از شروع ساعت مورد نظر از نمونه بعدی شروع به جمع آوری ادرار در ظرف مخصوص نمایید. تا آخرین نمونه ادرار24 ساعته نمونه ادرار را به مجموعه ادرار قبلی اضافه نمائید. برای درک بیشتر موضوع به مثال زیر توجه نمائید : ساعت 7 صبح امروز ادرار خود را دفع نموده و آن را در توالت تخلیه کنید و سپس تا فردا صبح هر بار که دفع ادرار انجام میدهید آن را در ظرف مخصوص نمونه گیری بریزید. آخرین نوبت ادرار خود را راس ساعت 7 صبح فردا در داخل ظرف مخصوص جمع آوری نموده و آنرا به آزمایشگاه تحویل دهید. انتقال نمونه در مدت زمان جمع آوری نمونه و در صورت امکان در طی انتقال نمونه، ظرف نمونه گیری در دمای خنک نگهداری گردد.