پاتولوژی و تحقیقات بافت

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

آسیب‌شناسی یا پاتولوژی (به انگلیسی: Pathology) شاخه‌ای از علم پزشکی است که در خصوص تاثیر بیماریها و آسیب‌ها در سطح بافتی و سلولی و مولکولی بحث می‌کند و شامل مطالعه فرایند بیماری در یک اندام یا تمامی بدن برای شناخت ماهیت و علت‌های آن است. آسیب شناسی به دو شاخه اصلی آسیب شناسی بالینی (Clinical pathology) و آسیب‌شناسی تشریحی (Anatomical pathology) تقسیم میشود.

 مسئول : اقای مهدی نژاد

همکاران : خانم جوان