میکروب شناسی و Bactec

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

میکروبیولوژی یا میکروب‌شناسی که به آن ریززیست‌شناسی نیز میگویند دانشی است که دربارهٔ شکل، ترکیب، ویژگی‌ها و بیماری‌زایی ریزسازواره‌ها (میکروارگانیسم‌ها) یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می‌کند. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می‌شوند شامل پروکاریوتها (باکتری‌ها)، ویروسها، و یوکاریوت‌هایی مانند قارچ و تک سلولی‌ها یا پروتوزوئرها می‌باشد. پروکاریوتها ریزسازواره‌هایی هستند که دی‌ان‌آ آن‌ها بطور فیزیکی از سیتوپلاسم جدا نشده‌است.

مسئول : خانم بخشی

همکاران :  آقای مقدم

            اقای حسینی

            خانم علی آبادی

           خانم غلامیان