بیوشیمی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

آزمایشگاه شفا جزو معدود آزمایشگاههایی در سطح کشور میباشد که با استفاده از دستگاه کوباس 6000 و اینتگرا 400 متعلق به شرکت ROCHE توانسته است بالاترین کیفیت را همگام با بالاترین دقت و سرعت به مردم عزیز منطقه ارایه نماید. یکی‌از پانل‌های خون در بخش بیوشیمی برای اندازه‌گیری سدیم، پتاسیم، کلر، بی‌کربنات، نیتروژن اوره خون (BUN)، منیزیم، کراتینین، گلوکز و گاهی نیز کلسیم بکار می‌رود. آزمایش‌های مربوط به کلسترول در دو گروه ال. دی. ال و اچ. دی. ال و نیز تری‌گلیسرید تعریف می‌گردند.[۵] برخی آنالیزها مانند اندازه‌گیری گلوکز و یا پروفایل لیپیدها در بخش بیوشیمی، در فرد ناشتا انجام شده و پیش از خون‌گیری فرد بین ۸ تا ۱۲ ساعت پیش از آن نباید چیزی خورده و یا نوشیده باشد

 مسئول : اقای داوودی : کارشناس ازمایشگاه

 همکاران : اقای ایمانی : کارشناس ارشد بیوشیمی

              خانم عباسی : کارشناس آزمایشگاه