مولکولی ومولتیپلکس پی سی ار

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction) که به اختصار پی سی آر (PCR) نامیده می شود، یک روش انبوه سازی مقادیر جزیی DNA(یاRNA)یا به عبارت دیگر یک روش مولکولی است

 اقای میری : کارشناس ارشد ژنتیک

اقای نخعی : کارشناس ازمایشگاه

 

 pcr

 

 واکنش زنجیره پلیمراز (Polymerase Chain Reaction) که مخفف آن (PCR) می‌باشد. بطور کلی «واکنش زنجیره پلیمراز» به روش ازدیاد مقادیر جزئی DNA یا RNA تا حد مشاهده آنها توسط روش‌های ساده و رایج آزمایشگاهی اطلاق می‌شود. قابلیت «پی سی آر» در ازدیاد اسیدهای نوکلئیک موجود در نمونه مورد آزمایش موجب شناسایی سریع و اختصاصی نوع سلول یا میکروارگانیسم مورد نظر در نمونه مذکور می‌گردد که این ویژگی علاوه بر بکارگیری «پی سی آر» در تشخیص آزمایشگاهی بیماریها و شناسایی انواع سلولها، آن را به عنوان ابزاری مطمئن و حساس در زمینه پژوهش‌های علمی مطرح می‌سازد.

از کاربردهای PCR میتوان به کاربرد آن در بررسی حذفهای کروموزومی مشخص، بررسی جهش های مشخص، بررسی وجود ویروس ها در نمونه اشاره کرد که از مهمترین ویروس هایی که توسط این روش مورد بررسی قرار میکیرند میتوان از HIV ,HCV نام برد.

پی سی آر یک تکنیک بسیار ساده و کار آمد در تکثیر قطعه ای از دی ان آ میباشد، البته قطعه ای مشخص. برای تکثیر DNA توسط PCR میبایست ابتدا در دو طرف قطعه مورد نظر که قطعه هدف نامیده میشود پرایمر هایی را طراحی کرد که مکمل توالیهای دو طرف توالی هدف باشند سپس توسط آنزیمهای پلیمراز میتوان قطه ما بین پرایمرها را که در بین دو سوی "3 پریم" پرایمرها قرار دارند را تکثیر کرد.

در طراحی پرایمر باید نکات خاصی در نظر گرفته شود مثلا حتما قسمت "3پریم" از پرایمر میبایست مکمل بخش هدف باشد که این برای بخش "5پریم" الزامی نمیباشد همچنین باید در نظر گرفته شود که دو پرایمر حداقل توالی مکمل یکدیگر را داشته باشند و توالی های مستعد تشکیل سنجاق سری هم در آنها تا حد معمول استفاده نشود.


منبع : ویکی پدیا