خون شناسی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

خون‌شناسی یا هماتولوژی (به انگلیسی: hematology) به مطالعه یاخته‌های خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی می‌پردازد. این علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهای خونی، پیش سازهای سلولهای خونی را در مغز استخوان، ساختارهای شیمیایی پلاسما و عمل پلاکتها و پروتئین‌هایی که در سیستم انعقادی دخالت دارند را بررسی می‌کند. خون‌شناسی با رشته‌های مختلف پزشکی و علوم پایه از جمله ایمنی‌شناسی، ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی و انسانی ارتباط نزدیک دارد. آزمایشگاه شفا با بهره گیری از دقیق ترین و به روزترین تجهیزات هماتولوژی مانند سل کانترهای مایتیک و H1 و... سعی دارد تا بهترین خدمات را با برترین کیفیت به مراجعین عرضه نماید.

مسئول : آقای برات زاده ( کارشناس آزمایشگاه)

همکاران : خانم خسروی ، خانم حقدادی