خون شناسی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

خون‌شناسی یا هماتولوژی (به انگلیسی: hematology) به مطالعه یاخته‌های خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی می‌پردازد. این علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهای خونی، پیش سازهای سلولهای خونی را در مغز استخوان، ساختارهای شیمیایی پلاسما و عمل پلاکتها و پروتئین‌هایی که در سیستم انعقادی دخالت دارند را بررسی می‌کند. خون‌شناسی با رشته‌های مختلف پزشکی و علوم پایه از جمله ایمنی‌شناسی، ژنتیک مولکولی و ژنتیک پزشکی و انسانی ارتباط نزدیک دارد.

مسئول : اقای منصوری :کارشناس ارشد ژنتیک

همکاران : اقای خدادادی : کارشناس ازمایشگاه

             خانم حقدادی : کارشناس ازمایشگاه

             خانم زنگویی : کارشناس ازمایشکاه

              خانم نوپوش : کارشناس ازمایشگاه