نظر سنجی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

نظرسنجی یا آنکت (فرانسوی: enquête) نوعی روش تحقیق پیمایشی است که در آن دیدگاه گروهی از افراد در مورد یک موضوع مورد مطالعه قرار می‌گیرد. برای این کار، تعدادی پرسش محدود درباره موضوع مورد نظر تهیه می‌شود و نظر نمونه‌ای از جامعه درباره آن‌ها پرسیده می‌شود. پیگیری شکایات ، پیشنهادات و انتقادات مراجعین محترم از اولویتهای کاری آزمایشگاه شفا بوده تا مراجعین عزیز اطمینان خاطر داشته باشند که فضایی ایمن و قابل اعتماد برای حضور آنها محیا شده است.

مسئول : خانم رزاقی : کارشناس آزمایشگاه